Blog Archives

สวัสดีครับทุกท่านสำหรับเรื่องราวในวันนี้ผมเองจะพูดถึงเรื่องของอนาคตของบริษัท รปภ ไทยครับว่ามันนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้นั้นผมเองบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่น่าจับตาเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐิกิจของบ้านเราในทุกวันนี้ข้าวยากหมากแพง ผู้คนตกงานไร้อาชีพ ดังนั้นการเปิดหรือการใช้บริการบริษัท รปภ จึงมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นอนาคตของวงการบริษัท รปภ นั้นสดใสซาบซ่าอย่างแน่นอน                 แต่อย่างไรก็ตามมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมนั้นกลัวและวิตกกังวลเป็นอย่างมากนั่นก็คือคนในบ้านเราประเทศเรานั้นชอบที่จะเฮโลทำตามกันครับโดยอะไรก็ตามที่คนอื่นทำแล้วดีคนไทยก็จะเฮโลไปทำกันโดยไม่คิดหน้าคิดหลังและในท้ายที่สุดก็จะเกิดผลลัพธ์คือ “พังทั้งระบบ” ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแต่คนไทยเราก็ยังไม่เข็ดหลาบกันซึ่งถ้าหากจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือผมมองว่าในอนาคตนั้นคนจะหันมาเปิดบริษัท รปภ กันอย่างมากมายทั้งๆ ที่ตนเองนั้นไม่มีประสบการณ์และก็แน่นอนว่าย่อมต้องมีการทำธุรกิจตัดราคาและห้ำหั่นกันทำให้ในท้ายที่สุดแล้วระบบของบริษัท รปภ ก็จะล่ม ครับโดยเราจะได้บริษัท รปภ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ห่วยแตก และที่สำคัญคือคนจะเสื่อมศรัทธาในการใช้บริการบริษัท รปภ รวมไปถึงยังดูถูกดูแคลนพนักงาน รปภ ว่าไม่ได้เรื่องและดูถูกอาชีพนี้อีกด้วยครับ

No newer/older posts